František Báleš Ansámbel

František Báleš ansámbel

je zostava popredných slovenských hudobníkov a literárnych nadšencov, ktorú som založil v roku 2018, pri príležitosti stého výročia vzniku prvej Československej republiky. Mojim zámerom bolo osláviť mená významných básnikov oboch národov, vlastnou autorskou tvorbou.

Do podoby piesní som zhudobnil diela Pavla Országha Hviezdoslava, Janka Kráľa, Jána Smreka, Rudolfa Dilonga, Jána Kostru, Milana Rúfusa, Janka Kráľa, Jaroslava Seiferta, Františka Hrubína, Jana Skácela a ďalších bardov krásnej literatúry. Časť repertoáru ansámblu tvoria moje vlastné zhudobnené básnické prvotiny. Účinkovali sme na významných festivalových podujatiach doma i v zahraničí (One Day Jazz Festival, International Jazz Fetival Špania Dolina, Mikulášsky jazzový festival, Bratislavský organový festival, Literárny festival v Novom Sade a ďalšie). Príležitostne spolupracujeme aj s ďalšími významnými osobnosťami z oblasti jazzu, klasickej hudby i umeleckého prednesu. Našou snahou je prinášať kvalitný umelecký zážitok nielen odbornému publiku, ale aj širšej verejnosti. 

Radio Head Awards

Z našej doterajšej spolupráce vznikli dva oceňované CD albumy:

Sonety

– Magický príbeh ukrytý vo Hviezdnych sonetoch Pavla Országha Hviezdoslava z roku 1886, zhudobnený do podoby piesňového cyklu s rovnomenným názvom. Vydavateľ Hudobný Fond – Musica Slovaca. Album bol do života bol uvedený v deň stého výročia úmrtia P. . Hviezdoslava, 8. 11. 2021 v DPOH v Bratislave a získal prestížne ocenenie v ankete Radio Head Awards, ako najlepšia jazzová nahrávka roka.

Básne Múzické

– Piesne na texty básní Rudolfa Dilonga (Dráma na počiatku, Lodičky a lode), Janka Kráľa (Moja pieseň), Jána Kostru (Vzdych), Milana Rúfusa (Báseň o básni), Jána Smreka (Dnes milujem svoj deň), Hviezdoslavove Krvavé sonety v anglickom preklade írskeho básnika Johna Minahanea – The Bloody Sonnets. Vydavateľ Hevhetia. Album bol do života uvedený 19. 6. 2023 v koncertnej sieni kostola Klarisiek v Bratislave a získal prestížnu cenu verejnosti v ankete Esprit Jazz Awards.

Zostava:

Spev Matúš Uhliarik / klavír, hudba a aranžmány František Báleš / kontrabas Vladimír Máčaj / bicie nástroje Juraj Šušaník / trúbka Ondrej Juraši / flauta Mária Reháková / violončelo Katarína Baarová / recitácia Vladimír Jedľovský / vokály WAF band (Kristína Gotthardtová, Jana Jakubíková, Adrana Čatlošová, Ján Pallo, Matúš Uhliarik, Jakub Kováč) / saxofóny Pressburg Saxophone Quartet (Andrei Simančuk, Silvia Macejová, Ján Gašpárek, Ladislav Fančovič) 

Hudba a slovo mali vždy k sebe blízko. Jedno dopĺňa druhé alebo spolu koexistujú v symbióze ako rovnocenný partneri. Doprevádzajú človeka od jeho zrodu až po jeho posledné kroky. Vládcom slúžia ako mocný manipulačný prostriedok, obyčajnému človeku pre jeho potešenie či hľadačom pravdy a umelcom pri odkrytí duše a vyjadrení svojho vnútra.
Tam kde slovo nestačí, nastúpi hudba aby vypovedala nevypovedateľné....