František Báleš Ansámbel

František Báleš ansámbel

Toto zoskupenie hudobníkov a literárnych nadšencov som vytvoril v roku 2018 pri príležitosti stého výročia vzniku prvej Československej republiky, aby som svojou autorskou tvorbou oživil diela významných básnikov oboch národov. Do podoby piesní som zhudobnil diela Smreka, Kostru, Rúfusa, Dilonga, Kráľa, Seiferta, Hrubína a ďalších. Časť repertoáru ansámblu tvoria aj moje vlastné zhudobnené básne. 

Očarený magickým príbehom Sonetov Pavla Országha Hviezdoslava z roku 1886, som vytvoril cyklus piesní s rovnomenným názvom. Album „Sonety“ vyšiel vo vydavateľstve Hudobného Fondu – Musica Slovaca. Do života bol uvedený v deň stého výročia úmrtia najväčšieho slovenského básnika, 8. 11. 2021 v Divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave.

Získal prestížne ocenenie v ankete Radio Head Awards, ako najlepšia jazzová nahrávka roka.

Radio Head Awards

S ansámblom v zložení Matúš Uhliarik (spev), František Báleš (klavír), Vladimír Máčaj (kontrabas) a Juraj Šušaník (bicie nástroje), sme účinkovali na významných festivalových podujatiach na Slovensku i v zahraničí. Je našou snahou, aby sme svojou interpretáciou prinášali umelecký zážitok nielen odbornému publiku, ale aj širšej verejnosti. 

Príležitostne spolupracujeme aj s ďalšími významnými slovenskými hudobníkmi a hudobnými telesami z oblasti jazzu i klasickej hudby (Ondrej Juraši, Mária Reháková, Katarína Baarová, Vladimír Jedľovský, WAF band, Pressburg Saxophone Quartet a ďalší). František Báleš ansámbel v súčasnosti pripravuje svoj druhý autorský album s názvom „Básne múzické“, ktorý vyjde na záver roka 2022, vo vydavateľstve Hevhetia.

Hudba a slovo mali vždy k sebe blízko. Jedno dopĺňa druhé alebo spolu koexistujú v symbióze ako rovnocenný partneri. Doprevádzajú človeka od jeho zrodu až po jeho posledné kroky. Vládcom slúžia ako mocný manipulačný prostriedok, obyčajnému človeku pre jeho potešenie či hľadačom pravdy a umelcom pri odkrytí duše a vyjadrení svojho vnútra.
Tam kde slovo nestačí, nastúpi hudba aby vypovedala nevypovedateľné....