Edukácia

Pedagogickej činnosti som začal venovať už počas štúdií na Konzervatóriu a v súčasnosti vyučujem harmóniu, aranžmá, improvizáciu a ansámblovú interpretáciu na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave. Svoju pedagogickú činnosť som rozšíril o workshopy a prednášky vrámci etablovaných vzdelávacích platforiem (Students Meet Professionals, Večerné jazzové ateliéry) ako aj vlastné edukačné projekty.

Ludus Tonalis - Jazzové dialógy/ Hra tónov

Tento koncertno edukačný projekt vznikol v roku 2017 v spolupráci s Kultúrnymi Zariadeniami Petržalky. Mojim zámerov bolo vytvoriť koncertné príležitosti pre svojich žiakov, s programom určeným pre širšiu verejnosti. Súčasťou podujatí bola Talk Show so známymi osobnosťami z oblasti jazzu, ako napr.Peter Lipa. Podujatie až do vypuknutia pandémie Corona vírusu sa realizovalo v pravidelných dvojmesačných intervaloch, v Dome Kultúry Lúky v Bratislave.

do lavic

S Hviezdoslavom do lavíc
a
Jazz a slovenskí básnici

Oba vzdelávacie projekty ponúkajú alternatívnu formu vzdelávania mládeže v oblasti hudby a literatúry priamo v školskom prostredí. Vytvoril som ich v roku 2022 so zámerom povzbudenia všeobecného čitateľského záujmu o tvorbu našich významných básnikov. Som presvedčený, že poetický text sa v spojení s hudbou stáva atraktívnejším. Žiaci a pedagógovia na všetkých stupňoch vzdelávania sa tak dostávajú do kontaktu s netradične jazzovo zhudobnenou poéziou. Koncerty v interpretácii ansámblu sú spojené s prednáškou o hľadaní vzájomných paralel oboch umeleckých oblastí. Vrámci prvého ročníka sme projekty predstavili na Konzervatóriu v Nitre, Cirkevnom Konzervatóriu v Bratislave, Gymnáziu Golianova v Nitre, Gymnáziu Metodova v Bratislave, ZUŠ Jána Albrechta v Bratislave, ZUŠ Istrijská v Devínskej Novej Vsi, ZUŠ Ivanka pri Dunaji, ZUŠ Eugena Suchoňa Pezinok. V súčasnosti prebieha ich druhý ročník.

Kontakt

V prípade záujmu o spoluprácu vyplňte náš kontaktný formulár