Edukácia

Vyučovať hudbu som začal v roku 1998 na Základnej umeleckej škole a v súčasnosti pracujem ako pedagóg jazzovej harmónie a kompozície na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave. Svoju edukačnú činnosť som rozšíril o workshopy a prednášky vrámci etablovaných vzdelávacích platforiem (Students Meet Professionals, Večerné jazzové ateliéry) ako aj vlastné edukačné projekty.

Ludus Tonalis - Jazzové dialógy/ Hra tónov

Tento koncertno edukačný projekt vznikol v roku 2017 v spolupráci s Kultúrnymi Zariadeniami Petržalky. Mojim zámerov bolo vytvoriť koncertné príležitosti pre svojich žiakov, s programom určeným pre širšiu verejnosti. Súčasťou podujatí bola Talk Show so známymi osobnosťami zo slovenskej jazzovej scény. Podujatie sa realizovalo bez prestávky v pravidelných dvojmesačných intervaloch, v Dome Kultúry Lúky v Bratislave až do vypuknutia pandémie Corona vírusu.

do lavic

S Hviezdoslavom do lavíc
a
Jazz a slovenskí básnici

Oba vzdelávacie projekty ponúkajú alternatívnu formu vzdelávania mládeže v oblasti hudby a literatúry priamo v školskom prostredí. Vytvoril som ich v roku 2022 so zámerom povzbudenia všeobecného čitateľského záujmu o tvorbu našich významných básnikov. Som presvedčený, že poetický text sa v spojení s hudbou stáva atraktívnejším. Žiaci a pedagógovia na všetkých stupňoch vzdelávania sa tak dostávajú do kontaktu s netradične jazzovo zhudobnenou poéziou. Obsahom tejto edukácie je koncertné uvedenie skladieb na texty básní v spojení s interaktívnou prednáškou o hľadaní vzájomných paralel oboch umeleckých oblastí. Oba projekty sme s ansámblom predstavili na Konzervatóriu v Nitre, Cirkevnom Konzervatóriu v Bratislave, Gymnáziu Golianova v Nitre, Gymnáziu Metodova v Bratislave, Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci v Srbskej Vojvodine, ZUŠ Jána Albrechta v Bratislave, ZUŠ v Devínskej Novej Vsi, ZUŠ v Ivanke pri Dunaji, ZUŠ Eugena Suchoňa v Pezinku. V súčasnosti prebieha ich druhý ročník. Projekt „S Hviezdoslavom do lavíc“ z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Projekt „Jazz a slovenskí básnici“ vznikol s podporou Bratislavského samosprávneho kraja.

Kontakt

V prípade záujmu o spoluprácu vyplňte náš kontaktný formulár