Edukácia

S pedagogickou činnosťou som začal už počas Konzervatória. Vo februári roku 1998 na základnom stupni umeleckého školstva a od roku 2008 na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave, odbor Špecializácia jazzová hudba. Vyučujem harmóniu, aranžmá, improvizáciu a ansámblovú interpretáciu. Som pravidelným lektorom vzdelávacej platformy Večerné jazzové ateliéry.

Ludus Tonalis - jazzové dialógy​

Tento koncertno edukačný projekt som vytvoril v roku 2017, v spolupráci s Kultúrnymi zariadeniami Petržalky. Podujatie je určené nielen odbornému publiku, ale aj širšej verejnosti a ponúka hudobno – slovný pohľad do jazzovej histórie, rytmických modelov, harmonických a melodických možností tohto žánru. Ako účinkujúci sa predstavujú moji žiaci z Cirkevného Konzervatória v Bratislave.

do lavic

S Hviezdoslavom do lavíc

Tento vzdelávací projekt je určený pre stredné školy a gymnáziá, s cieľom oživenia krásy Hviezdoslavovej poézie v spojení s jazzovou hudbou. Realizujeme ho s kolegami z ansámblu v zložení: Matúš Uhliarik spev, František Báleš klavír a autor hudby, Vladimír Máčaj kontrabas a Juraj Šušaník bicie nástroje. Prinášame nový, netradičný pohľad na dielo najväčšieho slovenského básnika, ktorí ocení najmä mladé publikum. Priamo v školskom prostredí si študenti a ich pedagógovia môžu naživo vypočuť skladby z albumu Sonety.

Koncerty sú spojené s prednáškou, počas ktorej je mojou snahou atraktívnym spôsobom vytvoriť prienik dvoch umeleckých napohľad odlišných priestorov, hudby a poézie. O tom, že je možné „vidieť hudbu“ a „počuť poéziu“, sa poslucháči môžu presvedčiť počas spoločného muzicírovania spolu s kapelou. Zapoja sa aj do procesu tvorby hudby na umelecký text. Prostredie jazzovej harmónie, melódie a rytmu, v spojením s krásou slov najväčšieho slovenského básnika, ponúka nový spôsob vnímania klasickej literatúry, ktorej obsah je aj v dnešnej dobe stále aktuálny. Projekt vznikol s finančnou podporou Fondu na podporu umenia. Prvý ročník projektu „S Hviezdoslavom do lavíc“ sme realizovali 16. 3. 2022 - Súkromné Konzervatórium v Nitre, 22. 6. 2022 - Gymnázium Golianova v Nitre, 27. 6. 2022 - Gymnázium Metodova 2 v Bratislave.

Hviezdoslavove Sonety

Jazz a slovenskí básnici

Projekt predstavuje prienik medzi slovenskou poéziou rôznych autorov a jazzom. Je alternatívou formou vzdelávania v oblasti hudby a literatúry. Netradičným spôsobom spracované umelecké slovo Jána Kostru, Jána Smreka, Rudolfa Dilonga, či Janka Kráľa, prináša atraktívnu podobu prezentácie dvoch umeleckých oblastí – hudby a literatúry. Napohľad zložitý poetický text sa stáva v spojení s možnosťami a krásou jazzovej hudby prístupnejší.

Prezentácia projektu v priestore základných umeleckých škôl má za cieľ propagovať dielo básnikov novým spôsobom a zároveň predstaviť jazz ako atraktívny žáner poskytujúci zaujímavé možnosti na spracovanie umeleckých textov písaných poetickým jazykom. Jazzový koncert s diskusiou, súčasťou ktorej je aj krátka prednáška autora skladieb o kompozičných postupoch a možnostiach v spojení s textom, je určený žiakom a pedagógom základných umeleckých škôl a širokú verejnosť.

Kontakt

V prípade záujmu o spoluprácu vyplňte náš kontaktný formulár